Stavební soutěž

Studentský festival Lesamáj vyhlašuje 6.  ročník stavební soutěže. Úkolem soutěžících je vymyslet co nejlepší a nejefektivnější využití materiálů na výstavbu festivalového mobiliáře, oddávací brány a informačního systému. Výherce získá od školy stipendium, během festivalu pak může využívat volné kupóny na pití. Dostává ale hlavně příležitost se přímo podílet na realizaci svého návrhu ve spolupráci s Katedrou dřevěných a ocelových konstrukcí.

Soutěž se skládá ze dvou fází. V první fázi soutěžící odevzdají koncepty primárních návrhů. Termín odevzdání je 1.  března, poté (3.  března) proběhne prezentace a vyhodnocení návrhů. V druhé fázi se bude s vítězem soutěže detailně řešit realizace návrhu a vypracování do finální podoby.

Kdo se může zapojit?

Soutěž je otevřena všem studentům vysokých škol. Pro studenty ČVUT je zařízeno stipendium. Soutěžit je možné individuálně i ve skupině do tří lidí. Členy týmu prosím jmenujte v přihlášce!

Předměty návrhu

Do první části soutěže je potřeba přihlásit koncept návrhu (originální materiálové řešení/stavební postup, nebo nosný nápad, podle kterého se bude návrh dále tvarovat). Inspirací Vám mohou být návrhy z předchozích ročníků (zde). Nutností je použití vhodných a cenově dostupných materiálů, které jsou snadno recyklovatelné a mohou být znovu využity v příštích ročnících. K dispozici je materiál z roku 2023 – střešní latě (dva až tři metry dlouhé).

Neuchylujte se k renderům. Nápad je třeba jednoduše popsat a případně doprovodit skicami. Přesné parametry a finalizace návrhu bude obsahem druhé fáze soutěže.

Primární požadavky

  • Sezení pro návštěvníky festivalu před FSv
  • Zdobená brána pro oddávání v rámci Lesamájových svateb
  • Infopanel, směrovky, orientační prvky

Sekundární

  • Zastínění
  • Zapojení osvětlení do návrhů pro podtržení grafické stránky festivalu
  • Řešení likvidace odpadu

Preferujeme sjednocené koncepční řešení, ale jsme otevřeni i návrhům jednotlivých prvků.

Časový plán soutěže

1. března 23:59 online Uzávěrka přihlašování a odevzdání návrhů
3. března 10:00 atelier D Prezentace a výběr vítězů
8.března 16:00 atelier D Workshop a konzultace
22. března 16:00 atelier D Finalizace návrhů
19. - 21. dubna plac před FSv Realizace stavby za účasti celého LSMJ týmu, soutěžících a dobrovolníků
30. dubna kampus Dejvice Festival Lesamáj

Registrační formulář

Komentář k návrhu.

Soubory k návrhu přikládejte buďo ihned přes odkaz (OneDrive, Úschovna, Dropbox ...), nebo zašlete na mail stavba@lesamaj.cz

Jakékoliv žádosti o konzultace, komentáře nebo otázky směřujte na mail stavba@lesamaj.cz 😊

Podcast o soutěži