Stavební soutěž

Studentský festival Lesamáj vyhlašuje 4. ročník stavební soutěže. Cílem je navrhnout trůn, bar s posezením a oddávací bránu (a detaily dle uvážení). Výherce získá od školy stipendium a od Lesamáje zdarma 1 pivo/limo v den festivalu. Rovněž si zajistí příležitost přímo se podílet na realizaci svého návrhu ve spolupráci s katedrou dřevěných a ocelových konstrukcí.

Celá soutěž se skládá za dvou kol. V prvním kole soutěžící odevzdají koncepty primárních návrhů předmětů. Termín odevzdání je 16. března. Den poté proběhne vyhodnocení návrhů. Ve druhém kole bude nad návrhu detailně řešena možná realizace a vytvoří se návrhy finální. Posledním krokem bude realizace dřevostavby těsně před festivalem. V rámci procesu budou jednotlivá řešení konzultována s architekty z oboru dřevostaveb pro udržení vyrobitelnosti a nákladové přijatelnosti stavby a s grafiky Lesamáje pro dodržení vizuální jednoty.

Kdo se může zapojit?

Soutěž je otevřena všem studentům FSv a FA ČVUT. Pro studenty FA nebudou v letošním roce odměnou stipendia, pouze ceny za Lesamáj. Pro zapojení můžou soutěžící pracovat jednotlivě, nebo ve skupině. To specifikujte do přihlášky, kam se přihlásí všichni členové týmu.

Předměty návrhu

Do prvního kola soutěže je potřeba přihlásit koncept návrhu (originální materiálové řešení/stavební postup, nebo nosnou ideu která vám pomůže návrh tvarovat). Inspirací může být předchozí ročník. Tam byl návrh postaven na trojúhelníkovém tvaru májky ztvárněném za pomoci štaflí. Tyto štafle tvořily základní konstrukční prvek sezení i barů.

Neuchylujte se k renderům. Ideu je třeba jednoduše popsat a případně doprovodit jednoduchými skicami, nebo referenčními obrázky. Přesné parametry a finalizace návrhu budou náplní druhého kola soutěže.

Primární

  • dřevostavby jako sezení pro návštěvníky festivalu před FSv
  • nový bar se zázemím pro obsluhu zákazníků (velikostně vyhovující pro sudy a další vybavení) + zapojení konstrukce baru z minulého ročníku
  • trůn pro korunovaci veličenstev Lesamáje na hlavní stagi - ve zbytku času sloužící pro čtecí Koutek

Sekundární

  • zastínění studentské vesničky
  • zdobená brána pro oddávání v rámci Lesamájových svateb - zároveň jako fotokoutek
  • zapojení osvětlení do návrhů pro podtržení grafické stránky festivalu

Časový plán soutěže

16. března 23:59 online Uzávěrka přihlašování a odevzdání návrhů
17. března 16:00 D-A8 Prezentace a výběr vítězů 1. kola
18. března 11:00 Ateliér D Workshop a zadání 2. kola
24. - 26. března FSv Finalizace návrhů a vyhlášení 2. kola
28. - 30. dubna plac před FSv Realizace stavby za účasti celého LSMJ týmu, soutěžících a dobrovolníků
3. května Kampus Dejvice Festival Lesamáj

Registrační formulář

Komentář k návrhu.

Soubory k návrhu přikládejte buďo ihned přes odkaz (OneDrive, Úschovna, Dropbox ...), nebo zašlete na mail stavba@lesamaj.cz

Jakékoliv žádosti o konzultace, komentáře nebo otázky směřujte na mail stavba@lesamaj.cz 😊

Podcast o soutěži